Mba liana mihitsy aho hahalala hoe inona no tena niavahan'ny tanora tamin'izany raha oharina tamin'ny ankehitriny?